eLine Dokumentacija
 • Collapse
  ADMINISTRACIJA
  • Registracija na e-Line CLOUD
  • Administracija Firme
 • Expand
  SISTEM
  • Promjena Firme
  • Moja Firma
  • Jezik
  • Lične postavke
  • Back Up
  • Događaji
  • Izlaz
 • Expand
  GLAVNA KNJIGA
  • Expand
   Unos Podataka
   • Expand
    Novi
    • Novi
    • Nastavak Knjiženja
    • Blagajna
    • Shema Knjiženja
   • Knjiženje
   • Expand
    Servisi
    • Sheme Knjiženja
    • Zaključna Knjiženja
    • Preknjižavanje
    • Import Izvoda Banaka
    • Import Izvoda Banaka Pravila
  • Expand
   Kupci
   • Brza Kartica
   • Promet - Sva Knjiženja
   • Saldokonti Kupaca
   • Obračunske Jedinice
   • Dospjela Potraživanja
   • Zatvaranje Računa Kupaca
  • Expand
   Dobavljači
   • Brza Kartica
   • Promet - Sva Knjiženja
   • Saldokonti Dobavljača
   • Obračunske Jedinice
   • Dospjele Obaveze
   • Zatvaranje Računa Dobavljača
  • Expand
   Ostali
   • Brza Kartica
   • Promet - Sva Knjiženja
   • Saldokonti Ostalih Partnera
   • Obračunske Jedinice
  • Expand
   Izvještaji
   • Kartica Konta
   • Promet Konta
   • Kartice Konta
   • Kartice - Detalji Knjiženja
   • Bruto Bilans
   • Nalozi
   • Expand
    Ostali Izvještaji
    • Partner-Konto
    • Kreator Izvještaja
    • Početno Stanje
    • Obračunske Jedinice
  • KUF
  • KIF
  • PDV Obrazac
  • Expand
   Ostali Dokumenti
   • Kompenzacija
   • Cesija
  • Godišnji Obrasci
  • Statistika
  • Obrtničko Poslovanje
  • Povrat Naloga
 • Expand
  USLUGE
  • Fakture Usluga
  • Predračuni Usluga
  • Cjenovnik Usluga
  • Tarife Usluga
  • Napomene
  • Načini Plaćanja
  • Expand
   Izvještaji
   • Promet Faktura
  • Povrat Naloga
  • Ulazne Fakture
  • Povrat Naloga Ulaznih Faktura
 • Expand
  VELEPRODAJA
  • Fakture
  • Predračuni
  • Kalkulacije
  • Definiranje Skladišta
  • Cjenovnik
  • Prijenosnice
  • Inventura
  • Ostali Dokumenti
  • Servisi
  • Pomoćni Dokumenti
  • Narudžbe Kupaca
  • Narudžbe Dobavljačima
  • Artikal Info
  • Prodaja Artikla
  • Expand
   Izvještaji
   • Kartica Artikla (Detalji)
   • Kartica Artikla
   • Kartice Robe
   • Kartice Artikala i Usluga
   • Promet Artikala
   • Lager Lista
   • Nalozi Knjiženja
   • Minimum i Maksimum
   • Promet Faktura
   • Promet Kalkulacija
   • Promet Predračuna
   • Ulazi Po Dobavljačima
   • Prodaja Po Kupcima
   • Naručeno / Isporučeno
   • Ugovori
   • Fakture Zbirno
   • Fakture po Načinu Plaćanja
   • Normativ/Izlaz
   • Realizacija
   • Stare Zalihe
   • FZO BiH
   • Pivot - Načini Plaćanja
   • Kalo
   • Rok Trajanja
   • Obrazac IKUL
   • TKV
   • TKU
  • Statistika
  • Povrat Naloga
 • Expand
  MALOPRODAJA
  • POS Kasa
  • Fakture
  • Predračuni
  • Kalkulacije
  • Definiranje Prodavnica
  • Cjenovnik
  • Nivelacija
  • Prijenosnice
  • Inventura
  • Ostali Dokumenti
  • Servisi
  • Pomoćni Dokumenti
  • Periodične Inventure
  • Narudžbe Kupaca
  • Narudžbe Dobavljačima
  • Artikal Info
  • Prodaja Artikla
  • Expand
   Izvještaji
   • Kartica Artikla (Detalji)
   • Kartica Artikla
   • Kartice Robe
   • Kartice Artikala i Usluga
   • Promet Artikala
   • Promet Smjene
   • Lager Lista
   • Nalozi Knjiženja
   • Minimum i Maksimum
   • Promet Faktura
   • Promet Kalkulacija
   • Promet Predračuna
   • Ulazi po Dobavljačima
   • Prodaja po Kupcima
   • Naručeno / Isporučeno
   • Ugovori
   • Fakture Zbirno
   • Fakture po Načinu Plaćanja
   • Normativ/Izlaz
   • Realizacija
   • Stare Zalihe
   • FZO FBiH
   • Pivot - Načini Plaćanja
   • Kalo
   • Rok Trajanja
   • Obrazac IKUL
   • TKM
   • TKU
  • Statistika
  • Povrat Naloga
 • Expand
  PROIZVODNJA
  • Fakture
  • Predračuni
  • Kalkulacije
  • Definiranje Skladišta
  • Cjenovnik
  • Inventura
  • Prijenosnice
  • Ostali Dokumenti
  • Radni Nalozi
  • Knjiga Normativa
  • Servisi
  • Pomoćni Dokumenti
  • Narudžbe Dobavljačima
  • Artikal Info
  • Prodaja Artikla
  • Expand
   Izvještaji
   • Kartica Artikla (Detalji)
   • Kartica Artikla
   • Kartice Robe
   • Kartice Materijala i Usluga
   • Promet Artikala
   • Lager Lista
   • Nalozi Knjiženja
   • Minimum i Maksimum
   • Stanje Materijala
   • Promet Faktura
   • Promet Kalkulacija
   • Promet Predračuna
   • Ulazi po Dobavljačima
   • Prodaja po Kupcima
   • Naručeno / Isporučeno
   • Ugovori
   • Fakture Zbirno
   • Fakture po Načinu Plaćanja
   • Normativi/Izlaz
   • Proizvedeni Artikli
   • Realizacija
   • Stare Zalihe
   • FZO FBiH
   • Pivot - Načini Plaćanja
   • Kalo
   • Rok Trajanja
   • TKV
   • TKU
  • Statistika
  • Povrat Naloga
 • Expand
  STALNA SREDSTVA
  • Expand
   Unos Podataka
   • Expand
    Servisi
    • Amortizacija
    • Rashod
   • Knjiženje
  • Šifrarnik Stalnih sredstava
  • Revers Stalnih Sredstava
  • Nomenklaturne Grupe
  • Brza Kartica
  • Kartice
  • Nalozi
  • Pločice Stalnih Sredstava
  • Popisi Stalnih Sredstava
  • Rekapitulacija
  • Početno Stanje
  • Povrat Naloga
  • Sitni Inventar
 • Expand
  PLAĆE
  • Expand
   Obračun Plaća
   • Servisi
  • Expand
   Izvještaji
   • Export
   • Godišnji Obrasci
   • Statistika
   • Evidencija o radu
  • Expand
   Šifrarnici
   • Osnovice Plaće
   • Dodaci na Plaću
   • Krediti
   • Zaposleni
  • Expand
   Ugovori o Djelu
   • Ugovori o Djelu
   • Godišnji Obrasci
 • Expand
  ŠIFRARNICI
  • Kontni Plan
  • Partneri
  • Obračunske Jedinice
  • Vrste Naloga
  • Opisi Knjiženja
  • Općine, Kantoni, Države
  • Kursna Lista
  • Budžet
  • Expand
   Artikli i Usluge
   • Šifrarnici - Artikli za FZO
  • Grupe Artikala
  • Tarife
  • Načini Plaćanja
  • Napomene
  • Politike Kupci
  • Politike Dobavljači
  • InternePolitike
  • Zavisni Troškovi
  • Carinske Tarife
 • Expand
  ALATI
  • Virmani
  • Obrazac 1450
  • Cirkularna Pisma
  • Putni Nalozi
  • Nalozi za Vozila
  • Nalozi za Teretna Vozila
  • Nalozi za Inostranstvo
  • Automatsko Fakturisanje
  • Dokument Centar
  • Cjenovnici Dobavljača
  • Pomoćne Evidencije
  • Isporuka
  • Rascjepi
  • Expand
   Kontrole
   • Kontrole - NC
   • Kontrole - Uplate
   • Kontrole - Knjiženje
  • Ugovori Kupci
  • Ugovori Dobavljači
  • Fiskalne Postavke
  • O Programu
  • Pomoć
  • Reset Prozora
  • Zadruge - Ulaz
  • Zadruge - Izlaz
  • Podsjetnik
 • WEB
 • HOTEL
 • NEKRETNINE
 • GRADITELJSTVO
 • Expand
  SERVISI VOZILA
  • Veleprodajni Nalozi
  • Maloprodajni Nalozi
  • Vozila
  • Marke Vozila
  • Vrste Vozila
  • Oblik Karoserije
  • Norme
  • Postavke
  • Izvještaji

ADMINISTRACIJA - ADMINISTRACIJA FIRME

Prijavom na početnoj stranici u gornjem desnom dijelu prozora se pojavljuje korisničko ime (Slika 1.).
Slika 1. Pozicija opcije korisničkog imena
Odabirom ove opcije otvara se prozor sa opcijama za administraciju lozinke, odjavu iz e-Line CLOUD-a i prijavu na postojeću firmu (bazu), prikazan na slici 2.
Slika 2. Opcije administracije korisnika

Promjena lozinke

 • Korisničko ime - ovo polje je automatski upisano i ne može se promijeniti.
 • Trenutna lozinka - upisati trenutnu lozinku koja se treba promijeniti.
 • Nova lozinka - upisati novu lozinku prema uputstvu iznad polja.
 • Potvrda nove lozinke - ponovo upisati novu lozinku.
Odabirom opcije Promijeni lozinku u donjem desnom dijelu, sistem mijenja postojeću lozinku za logiranog korisnika i kod slijedećeg logiranja mora se upisati nova lozinka.

Zahtjev za prijavu na bazu

Zahtjev za prijavu na bazu pokreće korisnik koji od administratora baze dobije šifru baze.
Tu šifru korisnik upisuje u polje sa slike 2. i odabirom opcije Pošalji administrator dobija obavijest i odobrava korisnika za rad u bazi.

Administracija korisničkih računa - prava korisnika

Administrator baze (firme) ima prava da:
 • Administrira prava korisnika.
 • Odobrava pristup firmi postojećim korisnicima e-Line CLOUDA.

Administriranje prava korisnika

Na prozoru sa slike 3., se vidi opcija sa lijeve strane odabirom koje se može doći do spiska korisnika odobrenih za rad u firmi.
Slika 3. Prozor sa opcijama za prijavu na firmu
Na prozoru sa slike 4. se nalazi spisak korisnika.
Odabirom check-box-a sa lijeve strane željenog korisnika i odabirom opcije Izmjeni u vrhu prozora, otvara se prozor za administriranje prava korisnika, prikazan na slici 5.
Slika 4. Opcije administriranja korisnika
Na ovom prozoru se nalaze dvije grupe prava - Prava po menijima i Funkcionalna prava. Dodatno je u vrhu opcija Administrator koja daje korisniku neograničena prava pristupa sistemu.
Za korisnike kojima treba dati samo neka prava, obavezno se ova opcija treba isključiti.
Prava po menijima su opšta prava prikazivanja menija (ukoliko se check-box pored naziva menija isključi - taj meni neće biti prikazan na glavnom meniju izabranom korisniku.
Funkcionalna prava su detaljna prava za rad u sistemu.
Slika 5. Opcije prava korisnika

Odobravanje pristupa bazi postojećim korisnicima e-Line CLOUD-a

Administrator baze ima mogućnost da odobri pristup bazi postojećim korisnicima e-Line CLOUD-a na način što na prozoru sa slike 4. odabere opciju Novi čime se otvara prozor kao na slici 6.
Slika 6. Odobravanje pristupa korisnicima
U ovom prozoru je potrebno upisati korisničko ime ili e-mail i odabrati opciju Traži.
Ukoliko su upisani podaci ispravni, tj. ukoliko postoji korisnik sa upisanim podacima, pojaviće se u listi ispod.
Potrebno je željenog korisnika označiti i odabrati opciju Dodaj nakon čega taj korisnik ima pravo pristupa bazi.
© 2012 e-Line d.o.o. Sarajevo.