eLine Dokumentacija
 • Expand
  ADMINISTRACIJA
  • Registracija na e-Line CLOUD
  • Administracija Firme
 • Expand
  SISTEM
  • Promjena Firme
  • Moja Firma
  • Jezik
  • Lične postavke
  • Back Up
  • Događaji
  • Izlaz
 • Expand
  GLAVNA KNJIGA
  • Expand
   Unos Podataka
   • Expand
    Novi
    • Novi
    • Nastavak Knjiženja
    • Blagajna
    • Shema Knjiženja
   • Knjiženje
   • Expand
    Servisi
    • Sheme Knjiženja
    • Zaključna Knjiženja
    • Preknjižavanje
    • Import Izvoda Banaka
    • Import Izvoda Banaka Pravila
  • Expand
   Kupci
   • Brza Kartica
   • Promet - Sva Knjiženja
   • Saldokonti Kupaca
   • Obračunske Jedinice
   • Dospjela Potraživanja
   • Zatvaranje Računa Kupaca
  • Expand
   Dobavljači
   • Brza Kartica
   • Promet - Sva Knjiženja
   • Saldokonti Dobavljača
   • Obračunske Jedinice
   • Dospjele Obaveze
   • Zatvaranje Računa Dobavljača
  • Expand
   Ostali
   • Brza Kartica
   • Promet - Sva Knjiženja
   • Saldokonti Ostalih Partnera
   • Obračunske Jedinice
  • Expand
   Izvještaji
   • Kartica Konta
   • Promet Konta
   • Kartice Konta
   • Kartice - Detalji Knjiženja
   • Bruto Bilans
   • Nalozi
   • Expand
    Ostali Izvještaji
    • Partner-Konto
    • Kreator Izvještaja
    • Početno Stanje
    • Obračunske Jedinice
  • KUF
  • KIF
  • PDV Obrazac
  • Expand
   Ostali Dokumenti
   • Kompenzacija
   • Cesija
  • Godišnji Obrasci
  • Statistika
  • Obrtničko Poslovanje
  • Povrat Naloga
 • Expand
  USLUGE
  • Fakture Usluga
  • Predračuni Usluga
  • Cjenovnik Usluga
  • Tarife Usluga
  • Napomene
  • Načini Plaćanja
  • Expand
   Izvještaji
   • Promet Faktura
  • Povrat Naloga
  • Ulazne Fakture
  • Povrat Naloga Ulaznih Faktura
 • Expand
  VELEPRODAJA
  • Fakture
  • Predračuni
  • Kalkulacije
  • Definiranje Skladišta
  • Cjenovnik
  • Prijenosnice
  • Inventura
  • Ostali Dokumenti
  • Servisi
  • Pomoćni Dokumenti
  • Narudžbe Kupaca
  • Narudžbe Dobavljačima
  • Artikal Info
  • Prodaja Artikla
  • Expand
   Izvještaji
   • Kartica Artikla (Detalji)
   • Kartica Artikla
   • Kartice Robe
   • Kartice Artikala i Usluga
   • Promet Artikala
   • Lager Lista
   • Nalozi Knjiženja
   • Minimum i Maksimum
   • Promet Faktura
   • Promet Kalkulacija
   • Promet Predračuna
   • Ulazi Po Dobavljačima
   • Prodaja Po Kupcima
   • Naručeno / Isporučeno
   • Ugovori
   • Fakture Zbirno
   • Fakture po Načinu Plaćanja
   • Normativ/Izlaz
   • Realizacija
   • Stare Zalihe
   • FZO BiH
   • Pivot - Načini Plaćanja
   • Kalo
   • Rok Trajanja
   • Obrazac IKUL
   • TKV
   • TKU
  • Statistika
  • Povrat Naloga
 • Expand
  MALOPRODAJA
  • POS Kasa
  • Fakture
  • Predračuni
  • Kalkulacije
  • Definiranje Prodavnica
  • Cjenovnik
  • Nivelacija
  • Prijenosnice
  • Inventura
  • Ostali Dokumenti
  • Servisi
  • Pomoćni Dokumenti
  • Periodične Inventure
  • Narudžbe Kupaca
  • Narudžbe Dobavljačima
  • Artikal Info
  • Prodaja Artikla
  • Expand
   Izvještaji
   • Kartica Artikla (Detalji)
   • Kartica Artikla
   • Kartice Robe
   • Kartice Artikala i Usluga
   • Promet Artikala
   • Promet Smjene
   • Lager Lista
   • Nalozi Knjiženja
   • Minimum i Maksimum
   • Promet Faktura
   • Promet Kalkulacija
   • Promet Predračuna
   • Ulazi po Dobavljačima
   • Prodaja po Kupcima
   • Naručeno / Isporučeno
   • Ugovori
   • Fakture Zbirno
   • Fakture po Načinu Plaćanja
   • Normativ/Izlaz
   • Realizacija
   • Stare Zalihe
   • FZO FBiH
   • Pivot - Načini Plaćanja
   • Kalo
   • Rok Trajanja
   • Obrazac IKUL
   • TKM
   • TKU
  • Statistika
  • Povrat Naloga
 • Expand
  PROIZVODNJA
  • Fakture
  • Predračuni
  • Kalkulacije
  • Definiranje Skladišta
  • Cjenovnik
  • Inventura
  • Prijenosnice
  • Ostali Dokumenti
  • Radni Nalozi
  • Knjiga Normativa
  • Servisi
  • Pomoćni Dokumenti
  • Narudžbe Dobavljačima
  • Artikal Info
  • Prodaja Artikla
  • Expand
   Izvještaji
   • Kartica Artikla (Detalji)
   • Kartica Artikla
   • Kartice Robe
   • Kartice Materijala i Usluga
   • Promet Artikala
   • Lager Lista
   • Nalozi Knjiženja
   • Minimum i Maksimum
   • Stanje Materijala
   • Promet Faktura
   • Promet Kalkulacija
   • Promet Predračuna
   • Ulazi po Dobavljačima
   • Prodaja po Kupcima
   • Naručeno / Isporučeno
   • Ugovori
   • Fakture Zbirno
   • Fakture po Načinu Plaćanja
   • Normativi/Izlaz
   • Proizvedeni Artikli
   • Realizacija
   • Stare Zalihe
   • FZO FBiH
   • Pivot - Načini Plaćanja
   • Kalo
   • Rok Trajanja
   • TKV
   • TKU
  • Statistika
  • Povrat Naloga
 • Expand
  STALNA SREDSTVA
  • Expand
   Unos Podataka
   • Expand
    Servisi
    • Amortizacija
    • Rashod
   • Knjiženje
  • Šifrarnik Stalnih sredstava
  • Revers Stalnih Sredstava
  • Nomenklaturne Grupe
  • Brza Kartica
  • Kartice
  • Nalozi
  • Pločice Stalnih Sredstava
  • Popisi Stalnih Sredstava
  • Rekapitulacija
  • Početno Stanje
  • Povrat Naloga
  • Sitni Inventar
 • Expand
  PLAĆE
  • Expand
   Obračun Plaća
   • Servisi
  • Expand
   Izvještaji
   • Export
   • Godišnji Obrasci
   • Statistika
   • Evidencija o radu
  • Expand
   Šifrarnici
   • Osnovice Plaće
   • Dodaci na Plaću
   • Krediti
   • Zaposleni
  • Expand
   Ugovori o Djelu
   • Ugovori o Djelu
   • Godišnji Obrasci
 • Expand
  ŠIFRARNICI
  • Kontni Plan
  • Partneri
  • Obračunske Jedinice
  • Vrste Naloga
  • Opisi Knjiženja
  • Općine, Kantoni, Države
  • Kursna Lista
  • Budžet
  • Expand
   Artikli i Usluge
   • Šifrarnici - Artikli za FZO
  • Grupe Artikala
  • Tarife
  • Načini Plaćanja
  • Napomene
  • Politike Kupci
  • Politike Dobavljači
  • InternePolitike
  • Zavisni Troškovi
  • Carinske Tarife
 • Expand
  ALATI
  • Virmani
  • Obrazac 1450
  • Cirkularna Pisma
  • Putni Nalozi
  • Nalozi za Vozila
  • Nalozi za Teretna Vozila
  • Nalozi za Inostranstvo
  • Automatsko Fakturisanje
  • Dokument Centar
  • Cjenovnici Dobavljača
  • Pomoćne Evidencije
  • Isporuka
  • Rascjepi
  • Expand
   Kontrole
   • Kontrole - NC
   • Kontrole - Uplate
   • Kontrole - Knjiženje
  • Ugovori Kupci
  • Ugovori Dobavljači
  • Fiskalne Postavke
  • O Programu
  • Pomoć
  • Reset Prozora
  • Zadruge - Ulaz
  • Zadruge - Izlaz
  • Podsjetnik
 • WEB
 • HOTEL
 • NEKRETNINE
 • GRADITELJSTVO
 • Expand
  SERVISI VOZILA
  • Veleprodajni Nalozi
  • Maloprodajni Nalozi
  • Vozila
  • Marke Vozila
  • Vrste Vozila
  • Oblik Karoserije
  • Norme
  • Postavke
  • Izvještaji

DOBRO DOŠLI

Odaberite poglavlje se lijeve strane, ili temu koja vas zanima.

Ovu pomoć također možete dobiti direktno iz aplikacije pritiskom na i ova pomoć će vas automatski usmjeriti na temu koja Vas zanima.
Prijavljivanje na e-Line CLOUD je pojašnjeno u poglavlju Registracija na e-Line CLOUD.
© 2012 e-Line d.o.o. Sarajevo.