eLine Dokumentacija
 • Collapse
  ADMINISTRACIJA
  • Registracija na e-Line CLOUD
  • Administracija Firme
 • Expand
  SISTEM
  • Promjena Firme
  • Moja Firma
  • Jezik
  • Lične postavke
  • Back Up
  • Događaji
  • Izlaz
 • Expand
  GLAVNA KNJIGA
  • Expand
   Unos Podataka
   • Expand
    Novi
    • Novi
    • Nastavak Knjiženja
    • Blagajna
    • Shema Knjiženja
   • Knjiženje
   • Expand
    Servisi
    • Sheme Knjiženja
    • Zaključna Knjiženja
    • Preknjižavanje
    • Import Izvoda Banaka
    • Import Izvoda Banaka Pravila
  • Expand
   Kupci
   • Brza Kartica
   • Promet - Sva Knjiženja
   • Saldokonti Kupaca
   • Obračunske Jedinice
   • Dospjela Potraživanja
   • Zatvaranje Računa Kupaca
  • Expand
   Dobavljači
   • Brza Kartica
   • Promet - Sva Knjiženja
   • Saldokonti Dobavljača
   • Obračunske Jedinice
   • Dospjele Obaveze
   • Zatvaranje Računa Dobavljača
  • Expand
   Ostali
   • Brza Kartica
   • Promet - Sva Knjiženja
   • Saldokonti Ostalih Partnera
   • Obračunske Jedinice
  • Expand
   Izvještaji
   • Kartica Konta
   • Promet Konta
   • Kartice Konta
   • Kartice - Detalji Knjiženja
   • Bruto Bilans
   • Nalozi
   • Expand
    Ostali Izvještaji
    • Partner-Konto
    • Kreator Izvještaja
    • Početno Stanje
    • Obračunske Jedinice
  • KUF
  • KIF
  • PDV Obrazac
  • Expand
   Ostali Dokumenti
   • Kompenzacija
   • Cesija
  • Godišnji Obrasci
  • Statistika
  • Obrtničko Poslovanje
  • Povrat Naloga
 • Expand
  USLUGE
  • Fakture Usluga
  • Predračuni Usluga
  • Cjenovnik Usluga
  • Tarife Usluga
  • Napomene
  • Načini Plaćanja
  • Expand
   Izvještaji
   • Promet Faktura
  • Povrat Naloga
  • Ulazne Fakture
  • Povrat Naloga Ulaznih Faktura
 • Expand
  VELEPRODAJA
  • Fakture
  • Predračuni
  • Kalkulacije
  • Definiranje Skladišta
  • Cjenovnik
  • Prijenosnice
  • Inventura
  • Ostali Dokumenti
  • Servisi
  • Pomoćni Dokumenti
  • Narudžbe Kupaca
  • Narudžbe Dobavljačima
  • Artikal Info
  • Prodaja Artikla
  • Expand
   Izvještaji
   • Kartica Artikla (Detalji)
   • Kartica Artikla
   • Kartice Robe
   • Kartice Artikala i Usluga
   • Promet Artikala
   • Lager Lista
   • Nalozi Knjiženja
   • Minimum i Maksimum
   • Promet Faktura
   • Promet Kalkulacija
   • Promet Predračuna
   • Ulazi Po Dobavljačima
   • Prodaja Po Kupcima
   • Naručeno / Isporučeno
   • Ugovori
   • Fakture Zbirno
   • Fakture po Načinu Plaćanja
   • Normativ/Izlaz
   • Realizacija
   • Stare Zalihe
   • FZO BiH
   • Pivot - Načini Plaćanja
   • Kalo
   • Rok Trajanja
   • Obrazac IKUL
   • TKV
   • TKU
  • Statistika
  • Povrat Naloga
 • Expand
  MALOPRODAJA
  • POS Kasa
  • Fakture
  • Predračuni
  • Kalkulacije
  • Definiranje Prodavnica
  • Cjenovnik
  • Nivelacija
  • Prijenosnice
  • Inventura
  • Ostali Dokumenti
  • Servisi
  • Pomoćni Dokumenti
  • Periodične Inventure
  • Narudžbe Kupaca
  • Narudžbe Dobavljačima
  • Artikal Info
  • Prodaja Artikla
  • Expand
   Izvještaji
   • Kartica Artikla (Detalji)
   • Kartica Artikla
   • Kartice Robe
   • Kartice Artikala i Usluga
   • Promet Artikala
   • Promet Smjene
   • Lager Lista
   • Nalozi Knjiženja
   • Minimum i Maksimum
   • Promet Faktura
   • Promet Kalkulacija
   • Promet Predračuna
   • Ulazi po Dobavljačima
   • Prodaja po Kupcima
   • Naručeno / Isporučeno
   • Ugovori
   • Fakture Zbirno
   • Fakture po Načinu Plaćanja
   • Normativ/Izlaz
   • Realizacija
   • Stare Zalihe
   • FZO FBiH
   • Pivot - Načini Plaćanja
   • Kalo
   • Rok Trajanja
   • Obrazac IKUL
   • TKM
   • TKU
  • Statistika
  • Povrat Naloga
 • Expand
  PROIZVODNJA
  • Fakture
  • Predračuni
  • Kalkulacije
  • Definiranje Skladišta
  • Cjenovnik
  • Inventura
  • Prijenosnice
  • Ostali Dokumenti
  • Radni Nalozi
  • Knjiga Normativa
  • Servisi
  • Pomoćni Dokumenti
  • Narudžbe Dobavljačima
  • Artikal Info
  • Prodaja Artikla
  • Expand
   Izvještaji
   • Kartica Artikla (Detalji)
   • Kartica Artikla
   • Kartice Robe
   • Kartice Materijala i Usluga
   • Promet Artikala
   • Lager Lista
   • Nalozi Knjiženja
   • Minimum i Maksimum
   • Stanje Materijala
   • Promet Faktura
   • Promet Kalkulacija
   • Promet Predračuna
   • Ulazi po Dobavljačima
   • Prodaja po Kupcima
   • Naručeno / Isporučeno
   • Ugovori
   • Fakture Zbirno
   • Fakture po Načinu Plaćanja
   • Normativi/Izlaz
   • Proizvedeni Artikli
   • Realizacija
   • Stare Zalihe
   • FZO FBiH
   • Pivot - Načini Plaćanja
   • Kalo
   • Rok Trajanja
   • TKV
   • TKU
  • Statistika
  • Povrat Naloga
 • Expand
  STALNA SREDSTVA
  • Expand
   Unos Podataka
   • Expand
    Servisi
    • Amortizacija
    • Rashod
   • Knjiženje
  • Šifrarnik Stalnih sredstava
  • Revers Stalnih Sredstava
  • Nomenklaturne Grupe
  • Brza Kartica
  • Kartice
  • Nalozi
  • Pločice Stalnih Sredstava
  • Popisi Stalnih Sredstava
  • Rekapitulacija
  • Početno Stanje
  • Povrat Naloga
  • Sitni Inventar
 • Expand
  PLAĆE
  • Expand
   Obračun Plaća
   • Servisi
  • Expand
   Izvještaji
   • Export
   • Godišnji Obrasci
   • Statistika
   • Evidencija o radu
  • Expand
   Šifrarnici
   • Osnovice Plaće
   • Dodaci na Plaću
   • Krediti
   • Zaposleni
  • Expand
   Ugovori o Djelu
   • Ugovori o Djelu
   • Godišnji Obrasci
 • Expand
  ŠIFRARNICI
  • Kontni Plan
  • Partneri
  • Obračunske Jedinice
  • Vrste Naloga
  • Opisi Knjiženja
  • Općine, Kantoni, Države
  • Kursna Lista
  • Budžet
  • Expand
   Artikli i Usluge
   • Šifrarnici - Artikli za FZO
  • Grupe Artikala
  • Tarife
  • Načini Plaćanja
  • Napomene
  • Politike Kupci
  • Politike Dobavljači
  • InternePolitike
  • Zavisni Troškovi
  • Carinske Tarife
 • Expand
  ALATI
  • Virmani
  • Obrazac 1450
  • Cirkularna Pisma
  • Putni Nalozi
  • Nalozi za Vozila
  • Nalozi za Teretna Vozila
  • Nalozi za Inostranstvo
  • Automatsko Fakturisanje
  • Dokument Centar
  • Cjenovnici Dobavljača
  • Pomoćne Evidencije
  • Isporuka
  • Rascjepi
  • Expand
   Kontrole
   • Kontrole - NC
   • Kontrole - Uplate
   • Kontrole - Knjiženje
  • Ugovori Kupci
  • Ugovori Dobavljači
  • Fiskalne Postavke
  • O Programu
  • Pomoć
  • Reset Prozora
  • Zadruge - Ulaz
  • Zadruge - Izlaz
  • Podsjetnik
 • WEB
 • HOTEL
 • NEKRETNINE
 • GRADITELJSTVO
 • Expand
  SERVISI VOZILA
  • Veleprodajni Nalozi
  • Maloprodajni Nalozi
  • Vozila
  • Marke Vozila
  • Vrste Vozila
  • Oblik Karoserije
  • Norme
  • Postavke
  • Izvještaji

ADMINISTRACIJA - REGISTRACIJA NA e-LineCLOUD

Na glavnom meniju na stranici e-Line d.o.o. nalazi se opcija Prijava (Slika 1.).
Odabirom ove opcije dobija se mogućnost prijavljivanja ili logiranja na eCloud.
Slika 1. Glavni meni sa opcijom Prijava
Na slici 2. je prikazan prozor sa opcijama za logiranje u sistem (ukoliko već posjedujete korisnički račun) ili kreiranje novog.

Kreiranje novog korisničkog računa

Kreiranje novog korisničkog računa se radi na način da se odabere opcija ovdje koja se nalazi u tekstu iznad polja za logiranje.
Otvara se prozor kao na slici 3.
Potrebno je popuniti ispravno sva polja:
 • Ime i prezime - ime i prezime korisnika.
 • Korisničko ime - ime, prezime ili nadimak koje će se koristiti prilikom logiranja u sistem.
 • e-mail - važeći e-mail korisnika koji će se koristiti u komunikaciji sa korisnikom (e-mailovi potvrde, sigurnosnih kodova, promjene lozinke...).
 • Lozinka - lozinka koji će se koristiti prilikom logiranja u sistem.
 • Potvrda lozinke -upisati lozinku ponovo, zbog mogućih grešaka prilikom unosa.
 • Tajno pitanje - pitanje koje će biti korisniku postavljeno prilikom promjene lozinke.
 • Tajni odgovor - odgovor na tajno pitanje.
 • Napomena - napomena administratoru e-Line CLOUD-a ukoliko ima potrebe (naziv firme, ime administratora baze...).
Odabirom opcije Kreiraj korisnika, korisnički račun je kreiran i na upisani e-mail dolazi potvrda.

Odobravanje korisničkog računa

Administrator e-Line Clouda odobrava novi korisnički račun (dolazi konfirmacijski e-mail) i odobrava pristup DEMO firmi.
Za odobravanje pristupa firmi otvorenoj na e-Line CLODU-u, obratite se Administratoru firme.
Odobravanje pristupa novog korisnika postojećoj firmi na e-Line CLOUD-u je pojašnjeno u poglavlju Administracija firme.

Verifikacija lokacije

Kada prvi put pristupate sistemu, a da bi sistem verificirao vašu lokaciju, potrebno je da unesete Autorizacijski kod (Slika 4).
Autorizacijski kod će biti poslan na vašu e-mail adresu (Slika 5.) i potrebno je da ga prepišete u prozor na slici 4. Na ovom prozoru imate i opciju da vam sistem zapamti ovu lokaciju tako da kod sljedećeg ulaska ne traži Autorizacijski kod.
Osnovno je pravilo da se upali opcija Zapamti ovu lokaciju ako sistemu pristupate sa vašeg radnog mjesta, od kuće i sličnih lokacija sa kojih češće upotrebljavate sistem, a da ovu opciju ugasite ako privremeno pristupate sistemu iz Internet kluba, sa aerodroma, sa računara od vašeg klijenta i sličnih javnih lokacija.
Slika 4. Verifikacija lokacije
Slika 5. Primjer e-mail-a sa autorizacijskim kodom

Reset lozinke

U slučaju da ste zaboravili lozinku i trebate se logirati u sistem, potrebno je odabrati opciju Zaboravili ste svoju lozinku? prikazanu na slici 2.
Otvara se prozor kao na slici 6.
U ovom prozoru je potrebno upisati korisničko ime i pritisnuti tipku ENTER na tastaturi.
Server tada polje Tajno pitanje popunjava pitanjem koje ste upisali prilikom kreiranja korisničkog računa (Slika 3.)
Potrebno je u polje Odgovor upisati podatak upisan u isto polje sa slike 3.
Odabirom opcije Reset lozinke na e-mail dolazi potvrda reseta i nova lozinka.
© 2012 e-Line d.o.o. Sarajevo.